IV Polskie Dni Naczyniowe - kontynuacja śląskich dni naczyniowych

Strona główna
Video wykłady

Sponsor:

Sponsor


Sponsor


Sponsor

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy!

W imieniu redakcji kwartalnika "Chirurgia Polska" chciałbym serdecznie zaprosić Państwa do udziału w Konferencji "IV Polskie Dni Naczyniowe", która jest kontynuacją tradycji Śląskich Dni Naczyniowych. Konferencja odbędzie się w dniu 7 listopada 2009 roku w Hotelu Gromada w Warszawie.

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania będzie ostre niedokrwienie kończyn dolnych jako powikłanie schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Naszym celem jest przekazanie Państwu rzetelnej wiedzy na temat chorób niedokrwiennych kończyn dolnych, dlatego do udziału w Konferencji zaprosiliśmy znamienitych wykładowców, którzy przybliżą Państwu zagadnienia z dziedziny patofizjologii, diagnostyki, a także metod leczenia farmakologicznego i chirurgicznego ostrego niedokrwienia kończyn. Omówione zostaną także dalsze losy chorego z ostrym niedokrwieniem po leczeniu interwencyjnym.

Mam nadzieję, że dobór i różnorodność tematów poruszanych podczas listopadowego spotkania w Warszawie oraz zaproszenie wykładowców będących autorytetami w swoich dziedzinach sprawi, że udział w naszej Konferencji będzie dla Państwa ciekawym doświadczeniem oraz źródłem rzetelnej wiedzy, niezbędnej w codziennej praktyce klinicznej.

Mamy nadzieję, że spotkanie stanie się okazją do wymiany myśli i poglądów oraz przyczyni się do popularyzacji czasopisma "Chirurgia Polska".

Licząc na Państwa udział w Konferencji, życzymy interesującego i owocnego pobytu w Warszawie.

Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. med. Krzysztof Ziaja


© 2009 Via Medica. Wszystkie prawa zastrzeżone